Dizajn u mašinstvu - ulaganje u dizajn se uvek isplati

Dizajn u mašinstvu - ulaganje u dizajn se uvek isplati

Kvalitetan, jeftin, pouzdan, siguran, poželjan - jednom rečju tržišno kompetitivan proizvod, predstavlja temelj razvoja i opstanka svake kompanije. Samo neznatan broj kompanija koje posluju i lansiraju svoje proizvode na globalnom tržištu ima privilegiju da tokom vremena njihovi proizvodi nisu podložni značajnijim promenama (strukturnim, kvalitativnim, funkcionalnim,…). Velika većina kompanija osuđena je na svakodnevnu borbu i prilagođavanje - razvijanje svojih proizvoda u skladu sa sve zahtevnijim tržištem.

U cilju postizanja, održanja ili unapređenja postojećih pozicija kompanija u odnosu na konkurenciju, kompanije su prisiljene da stalnim angažmanom sistematski unapređuju postojeće proizvode ili da razvijaju nove. Ova aktivnost zasniva se na postizanju kompromisa između tri bitna aspekta: cena-kvalitet-vreme, uz osiguravanje preduslova za postizanje određenog nivoa prilagodljivosti, odnosno, spremnosti za brzo reagovanje na zahteve tržišta. Otežavajuća okolnost je to što proizvodi svakim danom postaju sve kompleksniji, individualno prilagođeniji korisniku, inkorporiraju sve više novih materijala i tehnologija, itd. Brz razvoj novog, odnosno, usavršavanje postojećeg proizvoda i njegovo lansiranje na tržište postaju od presudnog značaja za tržišni uspeh i predstavlja najpogodniji način programiranja ubrzanog rasta i razvoja kompanije.

 

Moderna proizvodnja podrazumeva multidisciplinarni pristup i kombinovanje metodologija industrijskog i funkcionalnog dizajna pri razvoju novih proizvoda i sistema. U savremenim, često promenljivim privrednim okolnostima, samo kvalitetan, funkcionalno dizajniran i ako je moguće ekološki održiv proizvod je konkurentan.

Dizajn u mašinstvu podrazumeva timski rad i obuhvata proces koji se sastoji od nekoliko faza. Na samom početku  generiše se ideja o novom proizvodu, a zatim sledi razvoj konstrukcije i njeno usklađivanje sa okruženjem u ekološkom, estetskom, ergonomskom, biološkom i drugim aspektima. U fokusu svake aktivnosti su potrebe krajnjih korisnika sa konačnim ciljem povećanja profitabilnosti proizvodnje.

Razvoj računarskih tehnologija omogućio je efikasno rešavanje problema dizajna u mašinstvu primenom različitih softvera. CAD (Computer Aided Design) ili „projektovanje podržano računarom“ je izrazito napredovalo poslednjih decenija, i efekti su počeli da se osećaju u svakoj fazi konstruisanja i projektovanja. Uvođenje računarske tehnologije u proizvodnju je postala neminovnost, što je svakako uticalo i na novi pristup u razvoju, konstrukciji, marketingu. Korišćenje računara u razvoju i dizajnu proizvoda je višestruko.

Teoretske mogućnosti primene računara u projektovanju i konstruisanju su gotovo neograničene. Računar se uspešno koristi za obavljanje: proračuna, izradu crteža, sprovođenje raznih simulacija, optimizaciju i sl. Savremeni postupci u konstruisanju se svode na integraciju proračuna (simulacija, optimizacija, analiza napona, dinamike) pri samom toku geometrijskog modeliranja. Visoko sofisticirani programski alati omogućavaju danas analizu i sintezu pri projektovanju i konstruisanju. 

Tehnoart Beograd – škola za mašinstvo i umetničke zanate uspela je da spoji naizgled nespojivo – tehniku i umetnost, mašinstvo i dizajn. Korišćenjem adekvatnih kompjuterskih programa ali i primenom znanja i veština iz oblasti umestnosti, estetike, ekologije i ergonomije, uz pomoć i vođenje izvanrednih nastavnika, učenici se osposobljavaju da razrade tehničko funkcionalne komponente jednostavnih mašinskih delova i primene vezu između estetskih svojstava konstrukcije i okruženja. Kreativnost, sposobnost za rad u timu i pobednički duh su osobine koje krase učenike ove škole. Ispred njih je još dosta izazova u ovoj interesantnoj i inovativnoj multidisciplinarnoj oblasti dizajna u mašinstvu. 
 

11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2415-556; +381 11 2415-322 Fax: +381 11 2415-534
sekretar@tehnoart.rs
http://tehnoart.rs