Dualno obrazovanje – prvi koraci

Dualno obrazovanje – prvi koraci

Dualno obrazovanje je model primene nastave u srednjem stručnom obrazovanju u kojem se teorijska nastava i vežbe izvode u školi, a učenjem kroz rad sa odgovarajućim poslodavcem stiču se i grade veštine, znanja i sposobnosti koje će učenici moći kasnije praktično da primene u svom radu.  Ovakav sistem je naročito prisutan u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, a poslednjih godina razvija se i u Južnoj Koreji.

U sistemu srednjeg stručnog ubrazovanja u Srbiji prvi koraci koji su vodili ka dualnom obrazovanju desili su se još 2014. godine. Realizovan je projekat sa ciljem razvoja obrazovnog profila Industrijski mehaničar, a glavni učesnici u projektu su bili Tehnička škola „Milenko Verkić - Neša“ iz Pećinaca i kompanija Robert Bosch d.o.o. iz Šimanovaca. Specifičnost ovog projekta je način realizovanja nastave koji je predstavljao prvi primer primene dualnih principa u obrazovnom sistemu u Srbiji. Nastava novonastalog profila  Industrijski mehaničar realizovana je u blokovima nastave u školi i kompaniji koji su se uzajamno smenjivali. Učenici bi u školi sticali znanja i veštine iz opšeobrazovnih i opštestručnih predmeta, a u kompaniji u realnom radnom okruženju razvijali bi veštine i stručne kompetencije.

Program nastave i učenja Industrijskog mehaničara razvijen je na osnovu standarda kvalifikacije u čijoj su izradi učestvovali i predstavnici poslodavaca, i jasno oslikava potrebe privrede za ovom kvalifikacijom. Najvažnije stručne kompetencije Industrijskog mehaničara su preventivno i korektivno održavanje i montaža podsklopova industrijskih mašina.

Prva generacija učenika koji su pohađali nastavu za Industrijskog mehaničara sa elementima dualnog obrazovanja upisana je u Tehničkoj školi „Milenko Verkić - Neša“ 2015. godine. Uvažavanjem rezultata praćenja realizacije nastave u prethodnom periodu kao i Zakona o dualnom obrazovanju koji je usvojen 2017.  revidiran je program nastave i učenja ovog obrazovnog profila. U međuvremenu, značajno je porastao broj škola u kojima se upisuje Industrijski mehaničar, ali i broj kompanija koje su zainteresovane za dualni način rada.

Danas je dualno obrazovanje kao model učenja kroz rad prisutno, osim u mašinstvu i obradi metala, i u drugim područjima rada, kao što su elektrotehnika, građevinarstvo i geodezija, turizam i ugostiteljstvo i sl. Na osnovu poslednjih podataka, u školskoj 2020/2021. godini dualne obrazovne profile u različitim područjima rada upisalo je 2437 učenika. Đaci su se opredelili za jedan od 47 dualnih obrazovnih profila koji su se našli u ponudi 74 škole za novu školsku godinu. Budući đaci će imati priliku da stiču praktična znanja i veštine u realnom radnom okruženju kod 328 poslodavaca koji su ponudili mesta za učenje kroz rad širom Srbije.

Školska 8, 22410 Pećinci, Srbija
Tel: +381 22 2436146