Električna vozila juče, danas, sutra

Električna vozila juče, danas, sutra

Poslednjih godina, otprilike vek nakon nastanka prvog modela početkom 1900-ih, električna vozila ponovo dobijaju sve veću pažnju. U mnogim zemljama širom sveta koje se aktivno bore protiv globalnog zagrevanja, električna vozila su prepoznata kao perspektivna tehnološka alternativa automobilima na fosilna goriva. Pored ove prednosti, električna vozila su značajno tiša, sposobna su da obezbede nesmetan pogon sa većim ubrzanjem na dužim distancama, ne zavise od promena cene nafte i kontinuiteta snabdevanja. Takođe, važno je naglasiti i da su troškovi održavanja ovakvih vozila prihvatljivi.

Međutim, za širi prodor električnih automobila na tržište moraju se ukloniti značajne prepreke. Najvažniji su visoki investicioni troškovi i mali domet vožnje, oboje uzrokovani glavnom slabošću električnih vozila - njihovom baterijom. Rezultati mnogih istraživanja pokazuju da buduće perspektive tržišta različitih vrsta električnih vozila u poređenju sa konvencionalnim automobilima isključivo zavise od ekonomskih aspekata. Samo ako se konačni troškovi vožnje mogu znatno smanjiti, električna vozila će dobiti značajan tržišni udeo. Pored toga, ekološki aspekti su veoma važni jer su glavni motiv u podršci i promociji ovih vozila. 
Na kraju, može se zaključiti da su budući izgledi za električna vozila sjajni samo ako se troškovi baterija mogu smanjiti i ako poboljšano skladištenje može dovesti do većeg dometa vožnje. Međutim, da bi se postigle sve ekološke koristi od električne energije, električna energija za električna vozila mora se proizvoditi iz obnovljivih izvora energije.
Tema koja se odnosi na korišćenje i razvoj električnih vozila u kontekstu održivog razvoja, bila je interesantna i Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), koji je u cilju stručne podrške i edukacije nastavnika osnovnih i srednjih škola održao tribinu sa nazivom Električna vozila juče, danas, sutra.

 


Cilj tog stručnog skupa bio je unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave u domenu obnovljivih izvora energije sa posebnim akcentom na električna vozila. Na tribini su predavači predstavili sledeće teme: Istorija električnih vozila, ušteda energije i smanjenje emisije gasova staklene bašte; Osnovni tipovi električnih vozila i njihov razvoj; Osnovne komponente električnih vozila; Projektovanje električnog pogona i objašnjenje rada električnih vozila.


 
To nije prvi put da SMEITS organizuje tribine posvećene nastavnicima. Veliki broj nastavnika i saradnika u nastavi prisustvovao je i tribini Zaštita ozonskog omotača – stanje u svetu i u Srbiji.

 


Nastavnici naglašavaju da su im takvi skupovi korisni, jer dobijaju aktuelne informacije iz oblasti mašinstva i elektrotehnike od eminentnih stručnjaka i profesionalaca iz te oblasti.
Kolege iz SMEITS-a su pozvali nastavnike da dovedu i svoje đake, što su i nastavnici i đaci svaki put rado prihvatali. Predavači su bili prijatno iznenađeni pitanjima i diskusijama đaka koja su potvrdila pravu vrednost tako organizovanih skupova.

 

Kneza Miloša 7a, 11000 Beograd, Srbija
Tel: 011/3230-041, Fax: 011/3231-372
http://smeits.rs