"Evropski dani Sunca" u Kuli

"Evropski dani Sunca" u Kuli

U Srednjoj tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“- Kula već više od deset godina postoji Društvo za obnovljive izvore energije. Cilj ovog udruženja se odnosi na edukaciju učenika i građanstva o osnovnim prednostima obnovljivih izvora energije i njihovom značaju za elektroenergetski sistem i zaštitu životne sredine. Takođe, Društvo se bavi i širenjem ekološke svesti i ekološkog morala posebno kod populacije mladih i obučavanjem građanstva kako da doprinesu uštedi energije u domaćinstvima i zgradarstvu. Poseban akcenat je na karakteristikama i potencijalu obnovljivih izvora energije - solarne energije i energije vetra. U tom duhu Društvo je do  sada realizovalo na desetine projekata u oblasti edukacije učenika osnovnih i srednjih škola opština Kula, Vrbas, Srbobran, Bačka Topola i Odžaci  u oblasti  energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Projekti su bili finansirani od strane lokalne samouprave i Pokrajinskih sekretarijata za energetiku i obrazovanje.

Ono po čemu je Društvo posebno prepoznatljivo je organizovanje Manifestacije i stručnog skupa „Evropski dani Sunca“ u Kuli. Cilj skupa je upoznavanje sa savremenim trendovima u oblasti obnovljivih izvora energije, zaštiti životne sredine i ekologije i animiranje šire javnosti o značaju ovih tema. Skup je namenjen nastavnicima, učenicima, kompanijama i svim zainteresovanim građanima.

Deo učesnika X Manifestacije i stručnog skupa „Evropski dani Sunca“ održanog u Kuli  9. maja 2019. Godine

Do sada je organizovano deset manifestacija. U prvom delu predstavljaju se proizvođači elemenata obnovljivih izvora energije i sistemi za uštedu energije i povećanje energetske efikasnosti. Drugi deo manifestacije ima stručni karakter. Eksperti iz ove oblasti izlažu radove o različitim temama energetske efikasnosti, iznose se iskustva instaliranja i korišćenja obnovljivih izvora energije, prikazuju primeri dobre prakse. Na skupu održanom maja 2019. posebnu pažnju je skrenula prezentacija energetski efikasnog naselja „Solarna dolina“ nadomak Novog Sada, primena autobusa na električni pogon, primer dobre prakse „Eko-elementa“ iz Bugojna u zaštiti životne sredine.

25230 Kula, Srbija
Tel: +381 25 72 01 03; +381 25 72 23 26
http://stsmihajlopupin.com