Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji osnovan je 2011.godine kao jedinstvena visokoškolska ustanova ovog tipa čiji je osnivač Republika Srbija. Fakultet je u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

Ove, 2021.godine, u godini jubileja, Fakultet obeležava prvih deset godina rada kao samostalni državni fakultet u Republici Srbiji iz oblasti hotelijerstva i turizma.

Koncipiran kao akademska ustanova visokog obrazovanja, Fakultet je akreditovan i poseduje tri akreditovana studijska programa:

1. Osnovne akademske studije

-hotelijesrtvo i turizam

-gastronomski menadžment

2. Master akademske studije

-menadžment u hotelijerstvu

-menadžment u turizmu

-zdravstveni turizam

3. Doktorske akademske studije

-menadžment u hotelijerstvu i turizmu.

Studijski programi koncipirani su po uzoru na vodeće evropske fakultete za oblast turističkog i hotelijerskog menadžmenta, pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Predavanja, vežbe i stručna praksa su osmišljeni tako da omogućavaju formiranje visokoobrazovanih kadrova koji mogu da budu kompetentni  i konkurentni u savremenom poslovnom okruženju.

Stručna praksa je brend našeg fakulteta. Na osnovu potpisanih ugovora o saradnji sa renomiranim hotelima u zemlji i inostranstvu, turističkim agencijama i organizacijama, omogućava studentima veliki izbor različitih segmenata u okviru hotelsko-turističke industrije u kojima mogu obavljati stručnu praksu i ostvariti zaposlenje.

Zašto smo u Vrnjačkoj Banji?

Prvi državni Fakultet za hotelijerstvo i turizam nalazi se u banji svih srpskih banja,koja svojom lepotom mami turiste više od 150 godina.

Eto, baš zbog toga smo mi u Vrnjačkoj Banji na izvoru srpskog turizma!

Vojvođanska bb, 36210 Vrnjačka Banja, Srbija
(+381 36) 515 00 24
hitvb@kg.ac.rs
http://hit-vb.kg.ac.rs