Mehatronika u vazduhoplovstvu

Mehatronika u vazduhoplovstvu

Mehatronika je multidisciplinarna naučna oblast koja integriše principe mašinstva, elektronike, računarstva, telekomunikacionog inženjerstva, sistemskog inženjerstva i kontrolnog inženjerstva u jedinstvenu disciplinu zadržavajući osnovno mašinsko obrazovanje.

Sa dobrim mašinskim znanjem i snažnim iskustvom u integrisanju elektronike, senzora i aktuatora u uređaje, mehatroničari rade u svim aspektima razvoja proizvoda, od dizajna i ispitivanja pa sve do proizvodnje. Gotovo da nema proizvoda na svetu koji je isključivo elektronske, električne ili mehaničke prirode. To znači da se granice između svake discipline sve više gube, a raste i potražnja za stručnjacima koji poseduju znanja i veštine u svim ovim oblastima.

Poslovi mehatroničara često su povezani sa zadacima koji uključuju automatizaciju, što mnoge navodi na pomisao da su povezani poslovi dostupni samo u industrijskim okruženjima, poput automobilskih proizvodnih linija i proizvodnih pogona. Međutim, polja karijere za mehatroničare gotovo su beskrajna - posedovanje veština koje kombinuju elektriku, mehaniku, računarstvo i kontrolno inženjerstvo znači da se poslovi mehatroničara mogu naći u skoro svakoj industriji.
 

Vazduhoplovna industrija je najbolji primer primene mehatronike, jer uključuje sve od projektovanja mašinskih elemenata, preko elektronike i integracije signala do ozbiljnog programiranja.
 

Vazduhoplovna akademija je srednja stručna škola iz Beograda koja je još davne 2006. godine uvela obrazovni profil koji je predstavljao primenu mehatronike u vazduhoplovstvu. Razvijen je profil Mehatroničar za transportne sisteme aerodroma. Glavne dužnosti ove kvalifikacije bazirane su na poslovima održavanja sledećih tehničkih elemenata i sistema: uređaja za startovanje avio motora, transportera za utovar/istovar robe u/iz vazduhoplova, mehanizama za dizanje tereta, servisnih i putničkih stepenica, elevatora.
 

Posle više od deset godina uspešnog školovanja Mehatroničara za transportne sisteme aerodroma od ove školske godine, 2020/2021, u Vazduhoplovnoj akademiji našao se novi obrazovni profil iz oblasti mehatronike – Aviomehatroničar. Posao Aviomehatroničara je da prema definisanim procedurama dijagnostikuje, održava i obavlja remont mehatronskih sistema vazduhoplova. Obučen je za postavljanje, ispitivanje, testiranje mehatronskih komponenti i zamenu oštećenih ili neispravnih delova.

Bulevar vojvode Bojovića 2, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 21 82 944
info@vakademija.edu.rs
http://vakademija.edu.rs