Na FTN u Čačku ima mesta za 623 studenta

Na FTN u Čačku ima mesta za 623 studenta

Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu objavio je konkurs za upis u prvu godinu studija 623 studenta osnovnih akademskih i strukovnih studija. Prijavljivanje kandidata traje od 21. do 25 juna, polaganje prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu za upis na strukovne studije je 1. jula , dok je prijemni za upis na akademske studije 2. jula. 

Na osnovnim akademskim studijama od 308 mesta, 260 je planirano za budžetske studente i 48 za samofinansirajuće. Najviše slobodnih mesta na četvorogodišnjim studijskim programima ima na: Informacionim tehnologijama (115 budžet i 15 samofinansiranje), zatim po 35 budžetskih i po 9 samofinansirajućih mesta na novim studijskim programima: Elektroenergetika i Računarsko i softversko inženjerstvo. Za buduće brucoše Mehatronike i Inženjerskog menadžmenta planirano je po 25 mesta za studije o trošku države i po pet mesta za samofinansirajuće. Novi i jedini trogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija Informacione tehnologije u mašinstvu predviđa upis 25 studenata za studije iz budžeta i 5 za one koji iz sopstvenih sredstava plaćaju školarinu koja za akademske studije, kao i prethodnih godina, iznosi 81 hiljadu dinara.

- S obzirom na integraciju sa Visokom školom tehničkih strukovnih studija,  ovo je prva godina u kojoj ćemo na Fakultet tehničkih nauka u Čačku upisati studente na akademske i  strukovne studije. U prvom upisnom roku budući studenti će konkurisati na šest akreditovanih programa akademskih i pet programa strukovnih studija, dok je studijski program Odevno inženjerstvo i dizajn, takođe strukovni, u postupku akreditacije i očekujemo da će prva generacija biti upisana u septembru- kaže prodekan za nastavu dr Milan Plazinić, vanr. profesor.

Plazinić navodi da je posle integracije sa Visokom školom, Fakultet tehničkih nauka najbrojnija visokoobrazovna ustanova kragujevačkog Univerziteta.

Na osnovnim strukovnim studijama od ukupno 315 slobodnih  mesta, 195 je namenjeno budžetskim, a 120 samofinansirajućim studentima. Najviše slobodnih mesta na trogodišnjim studijama je na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo  (50 budžet i 38 samofinansiranje), zatim na programu Mašinstvo i inženjerska informatika (35 budžet i 53 samofinansiranje), Informacione tehnologije (40 budžet), Proizvodni i ekološki menadžment (35 budžet i 20 samofinansiranje) i Grafička tehnika (35 budžet i devet samofinansiranje). Godišnja školarina za samofinansirajuće studente strukovnih studija iznosi 70 hiljada dinara.

Pored 623 slobodna mesta, čačanski FTN će po dobijanju akreditacije,  od jeseni imati još 40 slobodnih mesta za budžetske trogodišnje studije Odevnog inženjerstva i dizajna koji će se realizovati u dva modula:

Odevno inženjerstvo i dizajn na kome je planirano 20 slobodnih mesta (nastava se realizuje na klasičan način na Fakultetu)  dok je drugi modul, sa takođe 20 mesta, dualni i usaglašen je i sa Zakonom o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju.

32102 Čačak, Srbija, Svetog Save 65
032 302 700
info@ftn.kg.ac.rs
http://ftn.kg.ac.rs