Tehničar grejanja i klimatizacije

Tehničar grejanja i klimatizacije

U modernom društvu koje odlikuje veliki naučni, privredni i tehnički napredak, globalizacija i revolucija u informatičkim i komunikacionim tehnologijama, stručno obrazovanje predstavlja vitalni aspekt obrazovnog procesa. S obzirom na svoje mesto i značaj, stručno obrazovanje treba da bude usklađeno sa potrebama tržišta rada i da odgovara na sve promene ekonomskog i tehnološkog razvoja društva. Savremeni programi stručnog obrazovanja prate standardom utvrđene zahteve sveta rada prikazane pomoću dokumenta - standard kvalifikacija.

Analizom standarda kvalifikacije Tehničar grejanja i klimatizacije može se odmah uočiti da je glavna dužnost ovog zanimanja održavanje sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Ova stručna kompetencija realizuje se kroz niz jednostavnijih zadataka kao što su procena stanja ispravnosti sistema i opreme, analiza uzroka nastalih oštećenja, zamena neispravnih i popravka oštećenih delova sistema. Sticanje ove kvalifikacije podrazumeva ovladavanje stručnim znanjima iz oblasti termotehnike i razvijanje specifičnih veština. Tehničar grejanja i klimatizacije je osposobljen da izradi plan merenja i da izvede merenja osnovnih parametara (temperatura, pritisak, protok i sl.). On reguliše i nadzire rad sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, koristi aplikativne softvere za proračune i izradu specifikacije trebovanja i nabavke potrebnog pribora, uređaja i materijala.

Od posebnog značaja za ovu kvalifikaciju je razvijanje pozitivnog odnosa prema primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine sa posebnim akcentom na sortiranje i odlaganje opasnih i drugih otpadnih materijala na odgovarajući način.

U Tehničkoj školi Novi Beograd u junu 2022. diplomiraće prva generacija tehničara grejanja i klimatizacije. Ovo je škola sa dugogodišnjom tradicijom u obrazovanju, promociji i afirmaciji termotehnike. Značajna je saradnja škole i privrede koja je ostvarena sa vodećim kompanijama iz ove oblasti: HERZ Armaturen, BOSH, LG. Podrška kompanija ogleda se, između ostalog, u doniranju didaktičke opreme i pokaznih instalacija za izvođenje praktične nastave, razmeni znanja i informacija o najnovijim tehničkim dostignućima struke kao i učešću u već tradicionalnom Školskom festivalu grejanja i klimatizacije Srbije koji svakog maja organizuje Tehnička škola Novi Beograd. Sastavni deo festivala je izložba na kojoj su prikazani proizvodi i sistemi svetskih brendova, ali i kratka predavanja i tribine gde učenici i nastavnici imaju priliku da se upoznaju u kom pravcu i kojom brzinom se razvija termotehnika. 
 

11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: 011/2163-532; 011/2164-271; Fax: 013/301-66-99
sekretarijat@tehnicka.edu.rs
http://tehnicka.edu.rs