Zelena škola u Kuli

Zelena škola u Kuli

U svom razvojnom planu, u periodu od 2018. do 2023. godine Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“ iz Kule predviđa realizaciju niza projekata u područjima rada elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala. U saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Kula, škola je 2018. godine pristupila izradi projektno-tehničke dokumetacije pod radnim nazivom „Zelena škola“. Opšti cilj ovog projekta je zamena postojećeg sistema grejanja sistemom toplotnih pumpi i potpuno uklanjanje upotrebe fosilnih goriva, čime se doprinosi zaštiti životne sredine korišćenjem obnovljivih izvora energije i povećavanjem energetske efikasnosti objekta.


Osnovni razlozi zbog kojih se pristupilo izradi ovog projekta su sledeći :
- razvijanje svesti  i edukacija učenika u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti,
- zamena uglja kao energenta obnovljivim izvorima energije, a to je energija Zemlje i energija Sunca. Ove vrste energije su ekološki čiste, a to znači da one ne zagađuju atmosferu i ne emituju štetne gasove (CO2, N2O, CH4, HFCs, PFCs, i SF6) koji  stvaraju efekat staklene bašte,
- smanjenje finansijskih troškova za grejanje objekta,
- znatno komforniji način rukovanja sistemom grejanja objekta,
- mogućnost da se objekat i rashlađuje (klimatizuje),
- stvaranje tehničkih mogućnosti da objekat škole bude energetski upravljiv objekat - tzv. ,,pametna zgrada”.

Projekat čiji je opšti cilj doprinos smanjenju emisije ugljen dioksida, a glavni nosioci aktivnosti nastavnici i učenici škole, predstavlja deo IPA programa Evropske Unije. Centralna aktivnost projekta je  izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije koja se odnosi na tri različita uređaja za korišćenje obnovljivih izvora energije: mobilni automatizovani solarni elektrogenerator snage 3kW, mini vetrogenerator snage 400W s preklopnim stubom i mini Peltonova hidroturbina snage 1200W. Sva tri uređaja se povezuju u sopstvenu mrežu kao samostalan energetski sistem (ne povezuju se na javnu elektromrežu).
  
Od  školske 2017/2018.  godine, u Srednjoj tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ – Kula , počelo je školovanje učenika  obrazovnog  profila Elektrotehničar obnovljivih izvora energije. Cilj obrazovnog profila je osposobljavanje učenika za pripremanje, kontrolu, montažu i održavanje sistema obnovljivih izvora energije. Navedeni uređaji, produkti projekta, između ostalog biće u funkciji praktične nastave ovog profila.

Na slikama 1 do 3 prikazani su pojedinačno uređaji za korišćenje OIE koji su izrađeni, isporučeni i postavljeni na prostoru STŠ „Mihajlo Pupin“ u Kuli, prema projektnom planu, do 20. aprila 2019. godine. Nastavno osoblje škole biće obučeno od strane stručnjaka iz Instituta „Mihajlo Pupin“ da rukuje opremom.


  


Slika 1. Mobilni (prenosivi) automatizovani solarni foto-naponski elektrogenerator sa trekerom (originalno tehničko rešenje Institut „Mihajlo Pupin“ Beograd)


 
Slika 2. Mini vetrogenerator sa preklopivim stubom tipa „đeram“ inspirisano starinskim rešenjem za bunare (originalno tehničko rešenje Institut „Mihajlo Pupin“ Beograd)

Slika 3. Test postrojenje sa sastavnim elementima. Peltonova mini hidroturbina sa hidroturbinskim kolom, cirkulacionom pumpom i bazenom.

1 – Bazen/akumulacija; 2 – Usisna korpa pumpnog postrojenja; 3 – Cevi; 4 – Ventil; 5 – Kompenzacioni sud; 6 – Transmiter pritisika; 7 – Frekventni regulator za podešavanje pritiska u hidrauličkom kolu; 8 – Podijum; 9 – Peltonova mini hidroturbina; 10 – Prigušnik mlaza; 11 – Ventil; 12 – Transmiter pritiska; 13 – Nosač hidroturbine; 14 – Merdevine.

Blok šema sistema koji se razvija u ovom projektu data je na Slici 4.


Slika 4. Funkcionalna blok-šema eksperimentalnog postrojenja – foto-naponski sistem +vetroturbina + hidroturbina


Uređaji prikazani na slikama 1 do 3 povezani u jedinstveno postrojenje prikazano blok-šemom na sl. 4. Sistemi na sl. 4  funkcioniošu samostalno, ne zahtevaju dovođenje energije iz javne elektro-mreže. Sva tri uređaja, (sl.1 do sl.3), povezana su da mogu istovremeno da pune baterije u energetskom skladištu koje se nalazi na prikolici Mobilnog solarnog elektrogeneratora (sl. 1). Na istoj je postavljen invertor 24VDC/~220VAC koji generiše naizmenični napon za pokretanje cirkulacione pumpe u hidrauličnom kolu hidroturbine (sl. 3), za osvetljenje i eventualno druge potrošače. U sistem je potrebno spolja dovoditi samo vodu iz javnog vodovoda radi punjenja bazena (sl. 3). Sva tri uređajaj na svom izlazu daju jednosmerni napon 24VDC koji se preko MPPT kontrolera snage dovodi na punjač baterija koji višak energije skladišti. Iz baterija se po potrebi koristi energija tako što je invertor 3000VA pretvara u naizmenični napon i šalje ka potrošaču. Kao potrošači predviđeni su hidraulična pumpa za vodu, led ostvetljenje i signalizacija. Sistem ima kapaciteta  za potrošače 2,5-3 kW.

Plan je da škola postane primer dobre prakse i edukativni centar za region Vojvodine i šire i na taj način doprinese podizanju svesti stanovništva o obnovljivim izvorima energije, smanjenju emisije ugljen dioksida i povćanju energetske efikasnosti.     

 
 

25230 Kula, Srbija
Tel: +381 25 72 01 03; +381 25 72 23 26
http://stsmihajlopupin.com