Kontakt

Oglašavanje u Magazinu Nova

Predstavite se svojim budućim učenicima, studentima, njihovim roditeljima
Prikažite svoj proizvodni program, inovacije, nove proizvode i trendove

Objavite svoj članak

Ako dolazite iz sveta obrazovanja, u Magazinu NOVA možete na lak i jednostavan način da se predstavite svojim budućim učenicima, studentima, njihovim roditeljima. Sve ono što upravo vašu školu ili fakultet izdvaja od ostalih, po čemu ste prepoznatljivi, šta je to što možete samo vi da ponudite i što vas predstavlja u najboljem svetlu, sve to imate priliku da postavite na ovoj stranici.

Ako dolazite iz sveta rada, možete prikazati svoj proizvodni program, predstaviti inovacije, nove proizvode i trendove, ali i ponuditi stručne obuke i radna mesta kvalifikovanim profesionalcima.

Članak možete objaviti u formi teksta sa fotografijama i video zapisima. Jednom objavljen članak ostaje trajno vidljiv na sajtu. Postoji i mogućnost objavljivanja istaknutog članka koji je u periodu od 60 dana uvek na prvoj stranici.

Postavite baner

Vaši profesionalni baneri u formi slike ili animacije sa linkom vašeg sajta naći će se na naslovnoj strani Magazina NOVA.
Postoji mogućnost postavljanja banera u tri veličine sa trajanjem zakupa od 60 dana.

  • Baner 1/2 (300x150px)
  • Baner 1/1 (300x300px)
  • Baner 2/1 (300x600px)

Upitnik za oglašavanje

Magazin NOVA za kompanije i preduzetnike

Poštovani vlasnici, menadžeri, eksperti iz svih oblasti proizvodnje i poslovanja

Magazin NOVA...
...vam pruža mogućnost pronalaženja obučenih i motivisanih ljudi koji će raditi za vas
...je izvor ažurnih informacija o novim proizvodima i poslovnim trendovima
...je mesto gde možete svoj program proizvodnje i usluga učiniti vidljivim
...iskazati potrebu za mladim profesionalcima
...vam omogućava da ponudite obuke i seminare stručnog usavršavanja
...je portal komunikacije sa potencijalnim saradnicima i klijentima